A Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler:

A.1 ÜROLOJİDE TEMEL YAKLASIM VE YÖNETİM, Bölüm adı: Böbrek tümörleri yaklaşım ve Yönetim (2019)., EREN HÜSEYiN, Akademisyen Kitabevi, Editör:KABAY Şahin, ÖZLÜLERDEN Yusuf, ÇELEN Sinan, GÜNSEREN Kadir .mür, BASER Aykut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 853, ISBN:978-605-258-648-8, Türk.e(Bilimsel Kitap)

B Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler:

B.1 ENDOSKOPİK ENSTRÜMANTASYON -Cilt 1, Bölüm adı: Fleksibl sistoüretroskop (2020)., EREN HÜSEYİN Galenos Yayınevi, Editör: Argun Ömer Burak, İzol Volkan , Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 126, ISBN: 978-605-06264-5-2, Türkçe (Blimsel Kitap)

B.2 ÜROLOJİK CERRAHİ KİTABI 2020, Bölüm adı: Üreteroenterik anastomoz darlığı (2020)., EREN HÜSEYİN Galenos Yayınevi, Editör: Doğan Hasan Serkan, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 1380, ISBN: 978-605-06264-4-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)