Testis Kanseri

Testis kanserleri erişkinlerde %1 oranda görülür. Aynı anda her iki testiste görülme oranı %1-2 olup en sık 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıkar. Sıklıkla tek taraflı ağrısız ele gelen kitle hasta tarafından ya da ultrasonografi sırasında tesadüfen saptanır. Testiste ağrı şikayeti  % 27 civarındadır. Ağrısız kitleden dolayı hastalar sağlık kuruluşuna geç müracaat etmekte, bu nedenle […]