Fleksible Sistoskopi

Fleksible Sistoskopi Rize

Fiber optiklerin icadı, fleksible (bükülebilen) endoskopların gelişmesine olanak sağlamış ve bunun sonucunda 2005 yılında ilk fleksible sistoskop piyasaya sürülmüştür. Bükülemeyen sert cihazlarla yapılan sistoskopi işlemi ağrılı olmasından dolayı genelde ameliyathanede anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle hasta maliyetleri artmakta ve  hastalar hastanede yatmak zorunda kalmaktadırlar. Hem hasta konforu hem de maliyet açısından bakıldığında fleksible sistoskopi diğer […]

Lokal Operasyonlar

Lokal operasyon, sadece şikayetin olduğu bölgeye anestezi yapılarak yapılabilen ve sonrasında hastanın hemen evine gönderilebildiği pratik işlemlerin genel tanımlamasıdır. Kliniğimizde uyguladığımız lokal operasyonlar: Yara süturasyonu (dikilmesi) Sütur (dikiş) alınması Sonda takılması ve çıkartılması Kondülom (siğil) çıkartılması Yara pansumanı Apse drenajı (boşaltılması) Üretra (idrar kanalı) darlığının genişletilmesi Katater takılması ve çıkartılması Mesane (idrar kesesi) içine ilaç […]

Prostat Biyopsisi

Rize prostat biyopsisi

Prostat kanseri erkeklerde  tespit edilen kanserler içerisinde 2. sırada yer alır. Erken tanı ile beraber hastalıktan tamamen arınma ihtimali yüksektir. İşeme şikayeti ya da kontrol amaçlı gelen hastalara rutin olarak parmakla prostat muayenesi yapılır.  Hastalardan prostat kanseri açısından önemli olan PSA (kanda) adı verilen enzim istenir. Muayenede şüphe varsa ve/veya PSA değeri beklenenden yüksek çıkarsa […]

Ultrasonografi

rize ultrasonografi

Ultrasonografi günlük hasta pratiğinde kullanımı artık oturmuş olan güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Ses dalgaları ile görüntü sağlama prensibine dayanan tekonolojisi nedeni ile hastalara zararı yoktur. Üroloji kliniğinde özellikle taş düşüren, idrarda kanaması olan, idrara yapmakta zorlanan ya da testislerinde ağrısı olan hastalarda tanı konusunda kullanılmaktadır. Ultrasonografide cihaz kadar işlemi yapan hekimin deneyiminin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Üroflowmetri (İşeme Testi)

Üroflowmetri (İşeme Testi)

Üroflowmetri, idrar yapma sorununda uygulanan bir işeme testidir. Üriner sistem bozukluğuna neden olan hastalıkların tanılanması için hastaların idrar akış hızını ve kuvvetini ölçmede kullanılmaktadır. Bu cihaz sayesinde mesane fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve idrar akışındaki tıkanıklıkların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu test ile hastaların: İşenen idrar miktarı Maksimum işeme hızı Ortalama işeme hızı İşeme süresi Maximum işime hızına […]

Laboratuvar hizmetleri

rize laboratuvar hizmetleri

Kliniğimizde verdiğimiz laboratuvar hizmetleri: Ateş ölçme Boy ölçme Kilo ölçme Tansiyon ölçme Satürasyon (solunum) değeri Kan tetkikleri İdrar tetkikleri

Çocuk Ürolojisi

Rize Çocuk Üroloji uzmanı

Çocuk Ürolojisi, 0-18 yaş aralığında böbrek, idrar kanalları, idrar kesesi (mesane) ve ürüme (genital) organların (erkeklerde penis, testis, skrotum, kızlarda vajinal problemler) rahatsızlıklarını inceler. Çocuk Ürolojisi Tedavi Alanları: Sünnet Gece altını ıslatma Çocuklarda işeme bozuklukları Üreteropelvik bileşke darlığı İnmemiş testis Varikosel Hidrosel Kasık fıtığı İdrar yolu enfeksiyonları Vezikoüreteral reflü (Böbreğe idrar kaçması) Hipospadias (Peygamber sünneti) […]

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

Prostat organı hakkında bilgi Prostat, erkeklerde üreme sisteminin içerisinde yer alan yaklaşık 20 gr ağırlığında olan ve işeme kanalı adı verdiğimiz üretrayı çepeçevre saran bir organdır. Erkeklerde meninin önemli bir kısmını oluşturan ve koyu kıvamlı salgı yapan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. İdrar torbası altında, kalın bğırsağın son bölümünün önünde yer alır. Esas görevi spermlerin beslenmesinde […]

Kısırlık (İnfertilite)

Kısırlık tanım olarak; 1 yıl korunmasız ve düzenli ilişkiye karşın hamileliğin olmaması durumudur.Toplumun geneli incelendiğinde, çiftlerin %15’inde 1 yıl içinde hamilelik oluşmadığı ve % 12.5’inde ilk çocuk denemesinde sorun yaşandığı bilinmektedir. Gebelik isteği olan çiftlerin her birinin bu konuda başlangıçtan itibaren hekim kontrolünde olması gerekir. Kısırlık başlı başına ciddi  planlama ve araştırma isteyen toplumsal bir […]