Fleksible Sistoskopi Rize

Fleksible Sistoskopi

Fiber optiklerin icadı, fleksible (bükülebilen) endoskopların gelişmesine olanak sağlamış ve bunun sonucunda 2005 yılında ilk fleksible sistoskop piyasaya sürülmüştür.

Bükülemeyen sert cihazlarla yapılan sistoskopi işlemi ağrılı olmasından dolayı genelde ameliyathanede anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle hasta maliyetleri artmakta ve  hastalar hastanede yatmak zorunda kalmaktadırlar. Hem hasta konforu hem de maliyet açısından bakıldığında fleksible sistoskopi diğer yönteme göre daha ön plana çıkmaktadır. Klinik şartlarında lokal anestezi altında rahatça uygulayabildiğimiz bu yöntem ile :

  • Mesane kanseri rutin kontrolleri
  • İdrar kan gelmesi durumunda mesane içine bakılması
  • İdrar kesesi ile böbrek arasındaki organ olan üretere stent (katater) takılması ve  alınması
  • İdrar kanalı genişletilmesi
  • İdrar kanalını görerek sonda takılması

İşlemleri rutin olarak yapılabilmektedir.

Yazıyı paylaşın:

Diğer Hizmetlerimiz